Maklumat Layanan

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN KESANGGUPAN MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI STANDAR PELAYANAN TERSEBUT, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Scroll to Top